Kontynuacja edukacji w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, iż aby dziecko mogło kontynuować edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020, należy wypełnić i złożyć do dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy: deklarację woli kontynuowania edukacji w nieprzekraczalnym terminie: 19 lutego 2019 do godziny 16.00.

Druki deklaracji są do pobrania u nauczycieli lub w zakładce O nas – Rekrutacja.

W przypadku niezłożenia deklaracji w ww. terminie, aby dziecko uczęszczało w przyszłym roku do naszego przedszkola, konieczne będzie przystąpienie raz jeszcze do procesu rekrutacyjnego.