Projekt edukacyjny „Kim chcę zostać, gdy dorosnę”

W lutym 2019 grupa „Jeżyków” rozpoczęła realizację projektu „Kim chcę zostać, gdy dorosnę”.

W ramach projektu dzieci wraz z nauczycielami zaplanowały wiele różnych działań, podczas których będą poznawać zawody swoich rodziców i inne popularne zawody. Dzieci będą również zastanawiać się, czym same się interesują i kim chciałyby zostać w przyszłości.