Wycieczka do Lasu Młocińskiego

1 marca udaliśmy się na wycieczkę do lasu w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny.

Z pomocą pani edukator z centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej poznaliśmy typowe dla wiosny zachowania roślin, zwierząt oraz owadów. Poznaliśmy nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, zwierzęta zamieszkujące las oraz rozpoznawaliśmy ich młode – niestety tylko na zdjęciach. Mieliśmy również okazję słyszeć stukot dzięcioła oraz śpiew zamieszkujących las ptaków.