Upoważnienie do odbioru dziecka

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż aby dziecko zostało odebrane z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny,
należy złożyć wcześniej oświadczenie upoważniające taką osobę.

Prosimy o skorzystanie w tym celu z następującego druku:
Upoważnienie do odbioru dziecka z P126