Mamy prawa!

Dziś w przedszkolu rozmawialiśmy o wyjątkowo ważnym dokumencie, jakim jest Deklaracja Praw Dziecka. Zajęcie miały na celu uświadomienie istnienia praw dziecka oraz tego co im gwarantują, np. prawo do zabawy, prawo do posiadania rodziny czy też prawo do posiadania własnego zdania/opinii. W przybliżeniu tego trudnego tematu pomogły nam fragmenty wiersza  Marcina Brykczyńskiego „Prawa Dziecka”, a efektem pracy jest plakat odnoszący się do zapoznanych praw.