„Zaczarowane Podwórko”

4 października obchodziliśmy rocznicę nadania imienia naszemu przedszkolu. Z tej okazji zamieniliśmy naszą salę w zaczarowane miejsce i bawiliśmy się w nasze ulubione zabawy.