Zajęcia o prawach dziecka w Rybkach

W październiku Rybki uczyły się o prawach dziecka i wykonały piękny plakat dotyczący prawa do życia w rodzinie.