Wspólne jasełka grup IIIc i V

18 grudnia grupy Wędrowców i  Zuchów wspólnie przygotowały jasełka dla rodziców. Po części artystycznej w salach grup odbył się poczęstunek.