Zajęcia otwarte w grupie Zuchów

W październiku 2019 roku w grupie Zuchów odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, których temat był związany z treścią wiersza Jana Brzechwy pt. NA STRAGANIE. Na początku zajęć dzieci przedstawiły rodzicom treść utworu w formie inscenizacji. Następnie wszyscy wspólnie i aktywnie działali na zajęciach.