Eko-zabawki

W styczniu 2020 roku w grupie Zuchów odbyły się zajęcia plastyczne, których celem było kształtowanie u dzieci nawyków proekologicznych. Dzieci wykonały z surowców wtórnych rekwizyty do zabaw darmowych i teatralnych.