Baśnie, bajki…

W czwartek  jagódki przypominały sobie bajkę o czerwonym kapturku i poznały dwie formy występów teatralnych: teatr żywego aktora oraz teatr lalkowy. Dzieci w czasie wolnym z chęcią wcielały się w role aktorów i wielokrotnie powtarzały przedstawienia z wykorzystaniem masek i kukiełek. Pomocni okazali się starsi koledzy będący w gościnie w naszej sali.