Aktualności

10Lut2019

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, iż aby dziecko mogło kontynuować edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020, należy wypełnić i złożyć do dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy: deklarację woli kontynuowania edukacji w nieprzekraczalnym terminie: 19 lutego 2019 do godziny 16.00.

Druki deklaracji są do pobrania u nauczycieli lub w zakładce O nas – Rekrutacja.

W przypadku niezłożenia deklaracji w ww. terminie, aby dziecko uczęszczało w przyszłym roku do naszego przedszkola, konieczne będzie przystąpienie raz jeszcze do procesu rekrutacyjnego.

4Lut2019

Serdecznie zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w środę 20 lutego 2019 r. o godz. 17:00.

Magdalena Wasilewska – Badziak
Dyrektor Przedszkola Nr 126 „Zaczarowane podwórko”

4Lut2019

Zapraszamy Rodziców Dzieci biorących udział w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/20 do udziału w dniu otwartym, który odbędzie się w czwartek 21 lutego 2019r. o godz. 17.00

1Lut2019

Zapraszamy wszystkie dzieci z Naszego Przedszkola do udziału w konkursie na wykonanie eko-karmnika z surowców wtórnych.

Termin składania prac do 18.02.2019

Rozstrzygnięcie konkursu 19.02.2019