Category "Chronimy dzieci"

24Paź2019

23.10.2019r. w naszym przedszkolu odbyła się Uroczystość z okazji 30-tej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Podczas uroczystości wystąpiła grupa IV 6-latków „Kotki”, która zaprezentowała wszystkim przedszkolakom spektakl dotyczący praw dziecka. Sala na tę uroczystość została ozdobiona plakatami, wykonanymi przez poszczególne grupy, w których odbyły się wcześniej zajęcia dotyczące praw dzieci. Zapraszamy na wystawę plakatów, które będą zdobić nasze przedszkole do 20 listopada 2019r.

[…]

23Paź2019

Z okazji 30-lecia Konwencji o Prawach Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci oraz ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym „Prawa dziecka oczami dzieci”. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać pracę plastyczną w formacie A4, której tematem będzie wybrane prawo dziecka lub kilka wybranych praw lub też cała Konwencja o Prawach Dziecka. Podpisane z tyłu prace można przynosić do nauczycieli grup w terminie do 28.10.2019r.

Plakat Konkurs Prawa dziecka oczami dzieci

Regulamin przedszkolnego konkursu Prawa dziecka oczami dzieci

22Paź2019

7.10.2019r. grupę Kotków odwiedziła mama Zosi B, która poprowadziła z dziećmi zajęcia mające na celu zapobieganie zachowaniom agresywnym. Dzięki udziałowi w zajęciach Kotki dowiedziały się, że dużo łatwiej jest zrobić komuś przykrość, niż później naprawić swój błąd i dlatego nie warto być niemiłym. Podczas zajęć dzieci zapoznały się również z zawodem prokuratora. Dziękujemy Pani Dorocie za pouczającą lekcję.

[…]

16Paź2019

Dziś w przedszkolu rozmawialiśmy o wyjątkowo ważnym dokumencie, jakim jest Deklaracja Praw Dziecka. Zajęcie miały na celu uświadomienie istnienia praw dziecka oraz tego co im gwarantują, np. prawo do zabawy, prawo do posiadania rodziny czy też prawo do posiadania własnego zdania/opinii. W przybliżeniu tego trudnego tematu pomogły nam fragmenty wiersza  Marcina Brykczyńskiego „Prawa Dziecka”, a efektem pracy jest plakat odnoszący się do zapoznanych praw.

[…]

27Cze2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko” przyjęła „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem w P126”, jako dokument obowiązujący wszystkich pracowników przedszkola.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką, która została opracowana przez przedstawicieli wszystkich pracowników i zaakceptowana przez przewodniczącego Rady Rodziców, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w P126 (skan)

13Cze2019

Zachęcamy do uczenia dzieci zachowań mogących mieć wpływ na poprawę ich bezpieczeństwa m.in. w zakresie ochrony przed wykorzystaniem seksualnym. Polecamy animowany film dla dzieci „Gadki z psem”, pomagający wdrożyć i zrozumieć 5 zasad zaproponowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=70jkbhY6Nx4&feature=youtu.be

[…]

13Cze2019

„Gadki, czyli proste rozmowy o trudnych tematach”
Wyd. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
Poleca: M. Sałacińska 🙂
Kategoria: dla rodziców, dla nauczycieli

Zachęcamy do uczenia dzieci zachowań, które mogą przyczynić się do ich lepszej ochrony przed ewentualnym krzywdzeniem seksualnym. Zarówno rodzicom, nauczycielom, jak i innym osobom mającym kontakt z dziećmi może pomóc w tym lektura broszury opracowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Gadki, czyli proste rozmowy o trudnych tematach”.

Broszura do pobrania w tym miejscu: fdds-broszura-gadki-1608v2