Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w P126 (skan)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ochrony dzieci przed krzywdzeniem i działaniami podejmowanymi w ramach udziału w programie „Chronimy dzieci” prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w zakładce – O nas – Programy i innowacje – Chronimy dzieci