Program przedszkola

Przedszkole Nr 126 pracuje w oparciu o Nową Podstawę Programową, Plan Roczny Przedszkola oraz w oparciu o programy:

  • “Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody wyd. WSiP 2016 r. zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
  • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” wydawnictwo MAC 2016 r.

Ponadto nauczyciele korzystają z programu “Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych” autorstwa prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

W odniesieniu do dzieci najmłodszych, rozpoczynających edukację przedszkolną realizowany jest autorski program “Adaptacja wstępna do warunków przedszkola”.

Nauczycielki w pracy z dziećmi wykorzystują elementy następujących metod:

  • I. Majchrzak – Wprowadzenie dziecka w świat pisma;
  • M. Bogdanowicz – Metoda Dobrego Startu;
  • P. Dennisona – Kinezjologia Edukacyjna;
  • Frostig/Horn – rozwijanie percepcji wzrokowej.

W przedszkolu realizowana jest także innowacja pedagogiczna pt. „Jestem aktorem i widzem” autorstwa naszych nauczycielek – B. Katz i B. Piwowarskiej.