Roczny plan pracy przedszkola

Główny temat Rocznego planu pracy Przedszkola Nr 126 na rok szkolny 2018/2019 brzmi:

Mali odkrywcy

Cele główne planu:

  1. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w czynnych działaniach.
  2. Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, uwrażliwianie na wytwory prac i pomysły innych osób,
  3. Rozbudzanie ciekawości świata oraz odkrywanie jego tajemnic,
  4. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrody oraz eksperymentów.
  5. Nabywanie umiejętności pracy zespołowej.
  6. Rozbudzanie i wspieranie zainteresowań dzieci.