Dyżur wakacyjny

WAŻNY KOMUNIKAT – ODWOŁANIE DYŻURU WAKACYJNEGO 2020

Odwołanie dyzuru – informacja dla rodziców

 

UWAGA ZMIANY W ZASADACH ZAPISÓW NA DYŻURY WAKACYJNE!!!

W związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.
Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców.
W przypadku braku adresu email rodzica kontakt z rodzicami odbywa się telefonicznie i ustala się sposób przekazania hasła.
Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia.

UWAGA!
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Uaktualniony harmonogram i zasady zapisów:

harmonogram dla rodziców_zapisy_opieka wakacyjna_2020_wersja (doxc)

Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_(doxc)

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu 126: 20 lipca – 7 sierpnia 2020

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 126 wynosi 8,80zł i obejmuje trzy posiłki.

Opłatę w odpowiedniej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy nr:
57 1030 1508 0000 0005 5031 8067
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Niewniesienie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca na dyżurze wakacyjnym.

Harmonogram dla rodziców_zapisy_opieka wakacyjna_2020

Zasady_zapisow_na opiekę wakacyjną_2020

Wzór wniosku o wydanie hasła:

Wniosek o wydanie hasła do_elektronicznego_zapisu_na_dyzur

Prosimy o wyposażenie dzieci w następującą wyprawkę:

wyprawka dziecka na dyżur wakacyjny (pdf)

Wszystkie informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne