Dyżur wakacyjny

 

Harmonogram dla rodziców – zapisy na dyżury wakacyjne 2019

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2019

Koordynacja dyżurów wakacyjnych 2019

Wniosek o wydanie hasła na dyżur wakacyjny 2019

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu 126: Turnus IV 12-30 sierpnia 2019

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 126 wynosi 8,80zł i obejmuje trzy posiłki.

Opłatę w wysokości 123,20 zł (za 14 dni) należy wpłacić na rachunek bankowy nr:
57 1030 1508 0000 0005 5031 8067
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Niewniesienie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca na dyżurze wakacyjnym.

Prosimy o dostarczenie do nauczycieli wypełnionych druków upoważnień do odbioru dzieci według poniższego wzoru:

Upoważnienia-do-odbioru-dziecka.pdf

Prosimy o wyposażenie dzieci w następującą wyprawkę:

wyprawka dziecka na dyżur wakacyjny (pdf)

Wszystkie informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne