Kadra

Nasze Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, kształcenia zintegrowanego, muzyki. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Kadrę placówki oprócz nauczycieli tworzą specjaliści – logopeda i psycholog. Wspólnie troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, wspierają rodziców w przygotowaniu dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Dyrektor Przedszkola: mgr Magdalena Wasilewska-Badziak

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata Sałacińska

Kierownik administracyjno-gospodarczy: mgr Marta Rączkowska

Pomoc administracyjna: p. Marta Dzbeńska

NAUCZYCIELE:

mgr Tatiana Górecka – nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Kosiuczenko – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Sałacińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Wasilewska-Badziak – nauczyciel mianowany

mgr Jolanta Gregorowicz – nauczyciel mianowany

mgr Anna Jadczak – nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Sarnowska – nauczyciel mianowany

mgr Olga Sobieraj – nauczyciel mianowany

mgr Joanna Pecht – nauczyciel kontraktowy

mgr Wioletta Lewicka – nauczyciel kontraktowy

mgr Ludmiła Dzierzgowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Ogonowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Beata Lechowicz – nauczyciel kontraktowy

mgr Natalia Cichocka – nauczyciel kontraktowy

mgr Kamila Kapciak – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Zoń – nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Kurenda – nauczyciel kontraktowy

mgr Luiza Filipunas – nauczyciel kontraktowy

mgr Jagoda Laskowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Brzezińska – nauczyciel stażysta

Izabela Hieronimczuk – nauczyciel stażysta

Paulina Kołakowska – nauczyciel stażysta

SPECJALIŚCI:

Logopeda – mgr Katarzyna Szewczyk

Psycholog – mgr Katarzyna Malec

Terapia pedagogiczna – mgr Joanna Pecht

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

Język angielski – mgr Ludmiła Dzierzgowska, mgr Olga Sobieraj

Rytmika – mgr Mirosław Szulczyński

Religia – s. Agnieszka Rogacz

Sportowe przedszkole –