Opłaty

Opłata żywieniowa wynosi 8zł 80gr za każdy dzień roboczy.

Sposób płatności

Opłaty wnosimy gotówkowo do Kierownika administracyjno-gospodarczego lub przelewem na odpowiednie konto w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

nr konta: 57 1030 1508 0000 0005 5031 8067

Stawka żywieniowa wynosi: 8,80 zł x ilość dni roboczych

nazwie odbiorcy należy wpisać:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Przedszkole nr 126
ul. Wokalna 1
02-786 Warszawa

tytule należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka,
za jaki miesiąc,
opłata za żywienie