Rekrutacja

Zapisy na kolejny rok szkolny - kontynuacja edukacji

Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko kontynuowało edukację w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020, Waszym obowiązkiem jest złożenie do Dyrektora Przedszkola Deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie 13 lutego 2019 – 19 lutego 2019 g. 16.00.

Należy pobrać, wypełnić i złożyć do Dyrektora Przedszkola deklarację:
deklaracja_potwierdzenia_kontynuowania_wychowania_przedszkolnego (pdf)

Jak zostać przedszkolakiem?

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji:

Zasady rekrutacji

zasady rekrutacji do przedszkoli 2019-2020

Kryteria

kryteria rekrutacji 2019-2020

Oświadczenia

Oświadczenie o wysokości dochodu (pdf)

Oświadczenie (pdf)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka (pdf)

Harmonogram

harmonogram rekrutacji 2019-2020

Wniosek

Aby wypełnić i zarejestrować wniosek, należy skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji:
przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Rodzice wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Dzień otwarty w Przedszkolu nr 126 „Zaczarowane podwórko”

Zapraszamy Rodziców Dzieci biorących udział w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/20 do udziału w dniu otwartym, który odbędzie się w czwartek 21 lutego 2019r. o godz. 17.00

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11.06.2019 o godzinie 17.00.

Adaptacja do przedszkola

Zapraszamy na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 27-30.08.2019r. w godzinach 10.00-12.00.

Zachęcamy do zapoznania z artykułem nt. adaptacji dziecka do przedszkola:
https://www.przedszkole-nr-126.pl/2018/09/adaptacja-dziecka-przedszkola/