Rekrutacja

Zapisy na kolejny rok szkolny - kontynuacja edukacji

Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko kontynuowało edukację w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019, Waszym obowiązkiem jest złożenie do Dyrektora Przedszkola Deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie 23 lutego 2018 – 1 marca 2018 g. 16.00.

Należy pobrać, wypełnić i złożyć do Dyrektora Przedszkola deklarację:
deklaracja_potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej (doc)

Jak zostać przedszkolakiem?

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji:

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (doc)

Kryteria

Kryteria rekrutacji (doc)
Kryterium dochodowe (doc)

Oświadczenia

Oświadczenie o wysokości dochodu (pdf)

Oświadczenie (pdf)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka (pdf)

Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/ 2019 (doc)

Wniosek

Aby wypełnić i zarejestrować wniosek, należy skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji:
przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Rodzice wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Adaptacja do przedszkola

Zachęcamy do zapoznania z artykułem nt. adaptacji dziecka do przedszkola:
https://www.przedszkole-nr-126.pl/2018/09/adaptacja-dziecka-przedszkola/