Rozkład dnia

Poniżej znajduje się ramowy rozkład dnia. Jeśli szukasz listy planowanych wydarzeń, odwiedź koniecznie nasz Kalendarz przedszkolny.

7:00 – 8:15Zabawy w małych grupach według zainteresowań dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, prace indywidualne
8:15 – 8:30Przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00Śniadanie

9:00 – 10:00

10:00-10:30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą według ustalonego planu miesięcznego

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

10:30 – 10:45

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego

Czynności organizacyjno-porządkowe

10:45 – 11:45Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu

Czynności organizacyjno-porządkowe

12:00 – 12:30Obiad
12:30 – 14:15

Odpoczynek w grupach młodszych

/ Prace wyrównawcze i zabawy indywidualne w grupach starszych

14:15 – 14:30Przygotowanie do podwieczorku, zabawy ruchowe
14:30 – 14:45Podwieczorek
14:45 – 17:30

Zabawy dowolne w małych grupach według zainteresowań dzieci

Praca indywidualna z dzieckiem