Specjaliści

Logopeda

mgr Katarzyna Szewczyk

W roku szkolnym 2019/20 dyżuruje w godzinach: 8.30-13.00

Psycholog

mgr Katarzyna Malec

W roku szkolnym 2019/20 dyżuruje w przedszkolu w czwartki w godz. 9:00 – 13:00

W ważnych sprawach prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 18
ul. Koncertowa2 tel. 22-643-78-08 lub 22-855-64-00.
Adres e-mail: ppp18war@home.pl
strona internetowa www. ppp18war.home.pl

Terapeuta pedagogiczny

mgr Joanna Pecht

Pracuje codziennie w grupach, jako nauczyciel wspomagający.