Logopeda

Logopeda – Katarzyna Szewczyk

Drodzy rodzice!
Nazywam się Katarzyna Szewczyk, jestem absolwentką politologii Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalnością polityka społeczna oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne.
Oferuję diagnozę, profilaktykę oraz terapię logopedyczną dzieci (w tym kształtowanie mowy, terapię wad wymowy, terapię zaburzeń mowy i komunikacji prowadzonej m. in. metodą krakowską – potwierdzoną odbytym stażem u licencjonowanej terapeutki w Warszawie).
Jestem także terapeutą integracji sensorycznej.
Przez kilka lat pracowałam – (aktualnie współpracuję) w jednej z warszawskich placówek – Ośrodku Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21, gdzie prowadziłam wieloprofilową terapię dzieci ze sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi (dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy).
Na co dzień pracuję z przedszkolakami w Przedszkolu nr 126 w Warszawie.

Organizacja terapii logopedycznej w przedszkolu:

Na początku każdego roku szkolnego (wrzesień-październik) przeprowadzam przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci w przedszkolu.
Dzieci, którym potrzebna jest pomoc/wsparcie są kwalifikowane na ćwiczenia eliminujące wady mowy i wymowy. Następnie dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja przekazana przez nauczycieli poszczególnych grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie cztero-osobowych).
Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty/teczki, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz przekazuję materiały służące do utrwalania prawidłowej wymowy w domu.
Proszę, aby dzieci przynosiły zeszyty/teczki w dniu zajęć logopedycznych. W pozostałe dni zeszyt/teczka powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Logopeda przedszkolny realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:

  • diagnozę i terapię logopedyczną,
  • systematyczne prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych – które odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w tym:
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
  • ćwiczenia artykulacyjne kształtujące prawidłową wymowę zaburzonych głosek,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy,
  • konsultacje dla rodziców i pomoc w zakresie działań logopedycznych.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rozwoju mowy dziecka:

15Cze2020

Serdecznie zapraszam przedszkolaków do zabawy. 🙂

Zagadki o zwierzętach (pdf)

  • Młodszym dzieciom podpowiadamy, upraszczamy zagadkę.
  • Na koniec prosimy, by dziecko podzieliło zwierzęta na: wiejskie, żyjące na wsi, na podwórku; dzikie, żyjące w Afryce, Azji.

Przygotowała: Katarzyna Szewczyk – logopeda

7Kwi2020

 

  1. „Wielkanocne zwyczaje”. Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersze – ilustracje i własne doświadczenia.

 

 „Wielkanocne kolory”, D. Gellner

Na wielkanocnym stole

kolor się miesza z kolorem.

Śmieją się z każdej strony

owsa wstążki zielone,

bazie, srebrne jak deszczyk …

I co jeszcze ?

Przy obrusie biała falbanka,

zloty dzwonek baranka

i tysiąc różnych kolorów

na świątecznych pisankach !
[…]