Logopeda

Logopeda – Katarzyna Szewczyk

Drodzy rodzice!
Nazywam się Katarzyna Szewczyk, jestem absolwentką politologii Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalnością polityka społeczna oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne.
Oferuję diagnozę, profilaktykę oraz terapię logopedyczną dzieci (w tym kształtowanie mowy, terapię wad wymowy, terapię zaburzeń mowy i komunikacji prowadzonej m. in. metodą krakowską – potwierdzoną odbytym stażem u licencjonowanej terapeutki w Warszawie).
Jestem także terapeutą integracji sensorycznej.
Przez kilka lat pracowałam – (aktualnie współpracuję) w jednej z warszawskich placówek – Ośrodku Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21, gdzie prowadziłam wieloprofilową terapię dzieci ze sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi (dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy).
Na co dzień pracuję z przedszkolakami w Przedszkolu nr 126 w Warszawie.

Organizacja terapii logopedycznej w przedszkolu:

Na początku każdego roku szkolnego (wrzesień-październik) przeprowadzam przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci w przedszkolu.
Dzieci, którym potrzebna jest pomoc/wsparcie są kwalifikowane na ćwiczenia eliminujące wady mowy i wymowy. Następnie dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja przekazana przez nauczycieli poszczególnych grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie cztero-osobowych).
Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty/teczki, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz przekazuję materiały służące do utrwalania prawidłowej wymowy w domu.
Proszę, aby dzieci przynosiły zeszyty/teczki w dniu zajęć logopedycznych. W pozostałe dni zeszyt/teczka powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Logopeda przedszkolny realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:

  • diagnozę i terapię logopedyczną,
  • systematyczne prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych – które odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w tym:
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
  • ćwiczenia artykulacyjne kształtujące prawidłową wymowę zaburzonych głosek,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy,
  • konsultacje dla rodziców i pomoc w zakresie działań logopedycznych.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rozwoju mowy dziecka:

6Paź2019

Szanowni Państwo,

Grupowe zajęcia logopedyczne będą prowadzone w naszym przedszkolu w  grupach dzieci 3-letnich w następujących terminach:

– MISIAKI – poniedziałek godz. 9.00
– TYGRYSKI – czwartek godz. 9.00
– JAGÓDKI – piątek godz. 9.00

Zajęcia będą prowadzone przez panią Katarzynę Szewczyk.

6Paź2019

Szanowni Państwo,

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej „Sensoryka dla małego smyka” będą prowadzone w naszym przedszkolu w grupach dzieci 3-letnich w terminach:

– JAGÓDKI – piątek godz. 9.00 (ok. 30 min)
– MISIAKI – środa godz. 9.30 (ok. 30 min)
– TYGRYSKI – czwartek godz. 10.00 (ok. 30min)

Zajęcia będą prowadzone przez panią Katarzynę Szewczyk.

10Wrz2018

Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od wrodzonych właściwości organizmu człowieka. Rozwój komunikacji mowy zależny jest również od kontaktu z środowiskiem społecznym, z innymi ludźmi. Jest to kilka procesów, które ściśle ze sobą są powiązane, gdzie współgrają ze sobą czynniki biologiczne i społeczne.

[…]

10Wrz2018

Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy ruchowe.

[…]