Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2019/2020

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

Zajęcia dodatkowe bezpłatne odbywają się w godzinach pracy przedszkola.

Język angielski

Ia – poniedziałek i środa (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
Ib – wtorek i czwartek (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
Ic – wtorek i czwartek (prowadzi p. Olga Sobieraj)
IIa – poniedziałek i wtorek (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
IIb – wtorek i czwartek (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
IIIa – środa i piątek (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
IIIb – środa i piątek (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
IIIc – poniedziałek i środa (prowadzi p. Olga Sobieraj)
IV – poniedziałek i piątek (prowadzi p. Ludmiła Dzierzgowska)
V – poniedziałek i środa (prowadzi p. Olga Sobieraj)

Rytmika

Dla wszystkich grup wiekowych we wtorki i piątki.

Zajęcia „Sportowe przedszkole”

Dla grup 5 i 6-latków.
Zajęcia „Sportowe przedszkole” finansowane są przez Dzielnicę Ursynów.

Religia

Dla dzieci 4-5-letnich we wtorki i w piątki.
Dla dzieci 6-letnich we wtorki i czwartki.
(do udziału w zajęciach z religii potrzebna pisemna deklaracja od rodziców)

Podstawa prawna organizacji zajęć dodatkowych bezpłatnych: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz 827)

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE:

Odbywają się po godzinach pracy przedszkola i są prowadzone przez instruktorów.

Zajęcia Aikido

We wtorki i czwartki od 17.00 do 18.00 na sali gimnastycznej SP 319.
Prowadzą instruktorzy Aikido.

Piłka nożna

We wtorki i czwartki od 16:00 do 17:00 na sali gimnastycznej SP 319.
Zajęcia prowadzą trenerzy Szkółki Piłkarskiej Gol Dariusz Chylak i Piotr Zawadzki.

Taniec

We wtorki od 17.30 na sali ruchowej Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko”.
Prowadzi instruktorka Szkoły Tańca „Mandaryna”.

 

Zapisy na zajęcia dodatkowe oraz dokonywanie opłat u instruktorów.

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, iż rodzice mają obowiązek odebrać swoje dzieci do godz.17.30 i przekazać je pod opiekę  instruktorów zajęć dodatkowych. Nauczyciele nie przekazują dzieci na zajęcia.

Istnieje możliwość pisemnego upoważnienia instruktorów do odbioru dziecka przed zajęciami.