Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2018/2019

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

Zajęcia dodatkowe bezpłatne odbywają się w godzinach pracy przedszkola.

Język angielski

Ia, IVa – poniedziałki i środy
Ib – wtorki i czwartki
IIa, IIb – środy i piątki
IIIa – poniedziałki i piątki
IIIb, IVb – wtorki i czwartki

Rytmika

Dla wszystkich grup wiekowych we wtorki i piątki

Zajęcia „Sportowe przedszkole”

Dla grup III i IV w poniedziałki
Zajęcia „Sportowe przedszkole” finansowane są przez Dzielnicę Ursynów.

Religia

Dla grup IVa i IVb w środy i czwartki,
dla pozostałych grup wiekowych w środy
(do udziału w zajęciach z religii potrzebna pisemna deklaracja od rodziców)

Podstawa prawna organizacji zajęć dodatkowych bezpłatnych: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz 827)

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE:

Odbywają się po godzinach pracy przedszkola i są prowadzone przez instruktorów.

Zajęcia Aikido

We wtorki i czwartki o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej SP 319.
Prowadzą instruktorzy Aikido.

Piłka nożna

We wtorki i czwartki od 16:00 do 17:00 na sali gimnastycznej SP 319.
Zajęcia prowadzą trenerzy Szkółki Piłkarskiej Gol Dariusz Chylak i Piotr Zawadzki.

Taniec

W czwartki w godzinach 17:30-18.00.
Zajęcia prowadzi trenerka Dorota Kaczmarek.

 

Zapisy na zajęcia dodatkowe oraz dokonywanie opłat u instruktorów.

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, iż rodzice mają obowiązek odebrać swoje dzieci do godz.17.30 i przekazać je pod opiekę  instruktorów zajęć dodatkowych. Nauczyciele nie przekazują dzieci na zajęcia.

Istnieje możliwość pisemnego upoważnienia instruktorów do odbioru dziecka przed zajęciami.