Zapytanie ofertowe 2/2019

W związku z wiadomością z dnia 01.02.2019 r. dotyczącą błędnie zamieszczonych stawek Vat w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego znak sprawy P126/26/2/Z.O/2019 informuję, że błędnie wpisane stawki Vat zostały usunięte (stawki te podaje wykonawca), a na stronie jest dostępny właściwy załącznik.

Informuję też, że termin składania ofert na zapytanie ofertowe 2, znak sprawy P126/26/2/Z.O/2019, został przesunięty na dzień 06.02.2019 do godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe 2

Zał. nr 1 do Z.O. – formularz oferty

zał. nr 1a do Z.O – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Artykuły spożywcze

Zał. 2 do Z.O. WZÓR UMOWY

Zał. nr 3 do Z.O. – wykaz dostaw

Klauzula Informacyjna do Umowy Z.O.

Zał. nr 2 do Umowy – formularz zamówienia